Шинэ хувилбар руу очих   Language

Bolor dictionary

Bolor - English Mongolian dictionary
 
Total entry: 447 683, Today 268100567 requests


 

TERMS OF USE

1. Болор толины хэрэглээ

Хувийн болон албаны хэрэглээнд bolor-toli.com үйлчилгээ төлбөргүй. Энэ үйлчилгээг төлбөртэйгээр гуравдагч этгээд рүү дамжуулах хориотой.

2. Хариуцлага

Болорсофт нь Болор толиноос санал болгож буй үг, өгүүлбэр, ухагдахуунууд болон хэлц зэргийн үнэн зөв байдалд хариуцлага хүлээхгүй.

Болорсофт нь www.bolor-toli.com сайтанд буй вэб холбоосууд, сурталчилгаа баннэруудтай холбогдсон вэб хуудаснуудын агуулгад хариуцлага хүлээхгүй. Түүний агуулгыг тухайн холбогдсон вэб сайт өөрөө хариуцана.

Болор толь хуудсанд буй хэлэлцүүлэг/форум хуудсанд буй сэдвүүдийн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй. Түүнийг тухайн сэдвийг бичсэн хүн хариуцана.

3. Оюуны өмч

Болор толийн хэрэглэгчдээс толь бичигт оруулсан үгс (Crowdsourcing) тус толь бичигт шалгагдаж нэмэгдсэн бол энэ нь Болорсофт ХХК-н өмч болно.

4. Мэдээллийн нууцлалт

Болор толь хуудсанд бүртгүүлээгүй хэрэглэгчийн мэдээллийг Болор толь хэзээ ч авахгүй. Хэлэлцүүлэг болон үгийн баялаг сайжруулах, эсвэл ирээдүйн ямар нэг үйлчилгээнд хэрэглэгч бүртгүүлэх шаардлага гарах бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг Болор толь баг чанд сахин хадгалах бөгөөд ямар нэг өөр зорилгоор ашиглахгүй. Мөн бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд хэзээ ч дамжуулахгүй. Бүртгэгдсэн хэрэглэгч хэзээ ч өөрийн хувийн мэдээллээ устгах эрхтэй.

A d v e r t i s e m e n t

Login name:
Password:
Sign up
Forgot password

Online users

Guest:14
Member:0


Bolor dictionary (c) 2009 Bolorsoft LLC. All rights reserved.

English Mongolian Dictionary

Mongolian English Dictionary

German Mongolian Dictionary

Mongolian German Dictionary

Russian Mongolian Dictionary

Mongolian Russian Dictionary

Best Mongolian English Dictionary, Biggest Mongolian English Dictionary

Best Mongolian German Dictionary, Biggest Mongolian German Dictionary

Best Mongolian Russian Dictionary, Biggest Mongolian Russian Dictionary

Best English Mongolian Online Dictionary

Best German Mongolian Online Dictionary

Best Russian Mongolian Online Dictionary